Lợi ích Thiết kế

 • Linh hoạt trong các phương án thiết kế
 • Chất lượng hoàn thiện cao
 • Giảm các công việc ướt như sơn bả

Lợi ích xây dựng

 • Tốc độ lắp dựng nhanh chóng
 • Chữa cháy trong quá trình xây dựng rất dễ dàng
 • Sức khoẻ & An toàn

Lợi ích sản xuất

 • Sản xuất đạt các tiêu chuẩn cao
 • Các công tác M&E có thể được đúc vào trong các bức tường bê tông đúc sẵn
 • Giảm thời gian giao hàng

Công trình ứng dụng

 • Bệnh viện
 • Trường học
 • Chợ mua sắm, bán lẻ
 • Văn phòng
 • Khách sạn
 • Nhà ở (chỗ ở nhiều chỗ ở và sinh viên)