Thông tin dự án

Dự án: Nhà để xe Samsung Bắc Ninh
Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Samsung C&T
Quy mô: 04 tầng. Diện tích sàn: 25.000 m2
Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp ghép cột, dầm, sàn dự ứng lực.
Số tầng: 04